Logo

Only The Day Wedding

Only The Day Wedding

Branding

Only The Day Wedding

Only The Day Wedding

Only The Day Wedding คือ แบรนด์บริการที่สร้างขึ้นมาจาก Insight ของกลุ่มเป้าหมายโดยแท้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นแบรนด์นี้ได้ ต้องอาศัยความพยามในการหาข้อ Insight ของกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนและเปรียบเทียบ กับตลาด รวมไปถึง การสร้างแบรนด์ให้มีความสร้างสรรค์

Launch Project
 • Category :

  Branding

 • Date :

  Mar . 04 . 2018

 • Client :

  Only The Day Wedding

 • Address :

  Bangkok University

 • Brix airline
 • Koh-Kae