Logo

Action Photography

Action Photography

Photography

Action Photography

Action Photography

Action Photography

1. แนวคิดในการถ่ายภาพ : เราจะใช้เทียนเพื่อแสงสว่าง แต่ เราก็ยังใช้แสงเทียนเพื่อบูชาความเชื่อ แต่การมาซึ่งความ เชื่อนั้น จะต้องมีจุดเริ่มต้ในการส่งต่อ และจุดเริ่มต้นจะ ต้องมีพลัง มีแรง มีความสว่างเพียงพอที่จะจุดประกาย ความเชื่อ

2. ชื่อภาพ “Faith and Light”
3. สถานที่ถ่ายภาพ : ภายในบ้าน
4. สภาพแสงในขณะถ่ายภาพ : มืด(ตอนกลางคืน) 5. ช่องรับแสง 7.1
6. ความไวชัตเตอร์ 1/4
7. อุปกรณ์ที่ใช้ และการปรับตั้งกล้อง

กล่องถ่ายภาพรุ่น : Canon EOS 5D Mark III ชนิดของเลนส์ ขนาดทางยาวโฟกัส : Canon 50mm ปรับสมดุลย์สีขาวแบบ : AWB

8. เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพที่ใช้ถ่ายภาพ : ใช้เทคนิค การเปลี่ยนมุมมอง คือถ่ายภาพ Stop Action ทําให้เกิดมุมมองใหม่ของเส้นแสงไฟ

Launch Project
 • Category :

  Photography

 • Date :

  Mar . 14 . 2018

 • Client :

  Action Photography

 • Address :

  Bangkok University

 • Iiterature Review Brand Personality